İmplant tedavisi: Çeşitli nedenlerden dolayı diş kayıpları yaşamış bireylere, eksik diş veya dişlerin sebep olduğu estetik ve fonksiyonu yeniden kazandırmak amacıyla yapılan yapay kök uygulamasıdır.

Diş implantı yüzeyi, yumuşak doku ve kemikle uyumluluğu en üst düzeyde olan titanyumdan oluşmaktadır. Silindir şeklinde olup farklı boy ve çapları mevuttur. Diş ekimi uygulaması cerrahi operasyonla tek seansta ve lokal anestezi eşliğinde yapılır. Hasta uygulama öncesi, kemik uygunluğu, sistemik hastalıklar, sosyal alışkanlıklar, hijyen alışkanlıkları açısından değerlendirildikten sonra diş implant uygulamasına karar verilir. Çekilen çeşitli röntgenler neticesinde de uygulanacak impantın boyutları kararlaştırılır. Uygulama sonrası 3-4 ay gibi bir bekleme süresi vardır. Bu sürenin sonunda implant üstü protez yapımına geçilir.

Hangi Durumlarda Dental İmplant Uygulanır?

 • Tek diş eksiklikleri: Klasik yöntemle tek diş eksikliği, komşu iki tane diş komik biçiminde aşındırılması ve bunlardan destek alan 3 üyeli köprü yapımı ile giderilebilir. Bu durumda yapılacak tek bir implant ile komşu dişlere hiç dokunulmadan, daha estetik ve daha fonksiyonel bir tedavi yapılmış olunur.
 • Tamamen dişsizlik durumu ( total dişsizlik ): Total dişsizlik durumunda uygulanan total protez (damak ) ağızda tutuculuğu en zayıf olan protez türüdür. Çiğneme ve konuşma esnasında çeşitli derecelerde yerinden oynuyor olması hasta konforunu oldukça olumsuz etkiler. Kemik seviyelerinin yeterli olduğu hastalarda her çeneye en az 5-6 implant uygulanarak bunların üzerine sabit bir protez yapılır. İkinci olarak kemik seviyelerinin iyi olmadığı durumlarda ön bölgeye implant uygulaması yapılır ve bu implantları destek alan hareketli protez yapılır. Bu seçenekte amaç hareketli protezin tutuculuğunu arttırarak hastanın kullanımını kolaylaştırmaktır.
 • Arkası dişsiz sonlanan çeneler: Bu durum köprü yapımını olanaksız kılar. Diş eksikliklerinde köprü yapabilmek için eksik kısmın aşında ve sonunda hastanın kendi dişi olmak zorunda. Bu sebeple dişsiz sonlanan çenelerde hareketli protez ( yarım damak) uygulanır. Hareketli protez kullanmayı reddeden hastalarda, dişsiz bölgelere implant uygulanarak sabit protez yapılabilir.
 • Uzun dişsizlik durumlarında: Dişsiz bölgenin başında ve sonunda hastanın doğal dişleri olsa dahi çok uzun olacağı için köprü uygulaması yapılamaz. Çünkü uzun köprülerde kırılma ve esneme tehlikesi vardır. Ayrıca köprü ayağı olarak kullanılacak dişlere de taşıyacağından fazla yük bineceğinden ömrü kısalacaktır. Bu tür durumlarda uzun boşluğa implant uygulayarak daha fonksiyonel ve uzun ömürlü bir protez yapılmış olunur.
implant tedavisi

Hangi Durumlar İmplant Uygulamasına Engeldir?

 • Hekimin reçete ettiği ilaçlar düzenli kullanılmalıdır.
 • Uygulama alanına konulan tampon yaklaşık 1 saat kadar ağızda tutulmalıdır.
 • Operasyondan hemen sonra başlanarak soğuk kompres uygulanmalıdır, bu şişliğin oluşmasına engel olur.
 • Sigara, alkol, gazlı ve asitli içeceklerden en az 1 hafta uzak durulmalı.
 • İlk birkaç gün beslenme ılık ve yumuşak gıdalarla olmalı.
 • Operasyon sonrası yanağı çekiştirmek suretiyle operasyon bölgesine bakmaya çalışmak dikişlerin gerilmesi sonucu kanamaya ve yara iyileşmesinin bozulmasına sebep olur.
 • Sızıntı şeklinde kanama ilk gün için normaldir, kanamayı durdurması için bölgeye pamuk, peçete türü şeyler koymak yanlış bir uygulamadır. Kanama şiddetlenirse hekim başvurulmalıdır.
 • Kanama riski olduğu için ilk gece daha yüksek bir yastıkta uyumak tercih edilmelidir.
 • Operasyondan 1 hafta önce ve sonrasını kapsayan dönemde kan sulandırıcı ilaçlar ve aspirin kullanılmamalıdır.
 • Gargara operasyondan 2 gün sonra kullanılabilir.
 • Operasyon çevresi dişlerin fırçalanması ihmal edilmemelidir, burada biriken bakteri iyileşmeyi olumsuz etkiler. 1 hafta süreyle fırçalama daha yumuşak fırçalarla ve nazikçe yapılmalıdır.

Dikişler operasyondan 1 hafta sonra alınmalıdır.

İmplant Üstü Protez Ne Zaman Yapılır? 

İmplant yerleştirildikten sonra osseointegrasyon dediğimiz implantın kemik ile kaynaşma süreci başlar. Bu sürekçe vida şeklindeki implant yivlerinin arası kemik hücreleri ile dolar. Bu sürecin tamamlanması yaklaşık olarak alt çenede 3 ay üst çenede 5 ay kadar sürmektedir. Üst çenede sürecin daha uzun olması kemiğin süngersi yapıda olmasından kaynaklanmaktadır. Alt çene kemiği daha yoğun olduğundan süreç kısadır. Osseoitegrasyon sürecinde implant yapılan bölgenin boş kalması estetik ve fonksiyon olarak hastaya rahatsızlık veriyorsa, geçici dişler yapılabilir. Sürecin tamamlandığı röntgenle de kontrol edildikten sonra protez yapımına geçilir.

Ağrılı dişleriniz için kesin ve profesyonel çözüm olan kanal tedavisi için bizi tercih edebilirsiniz.

İmplant Tedavisi Nedir?

İmplant; vidalı diş olarak da bilinen, bireylerin eksik dişlerini tamamlamak için yürütülen yapay kök uygulamasıdır.

İmplant Yapımı Ne Kadar Sürmektedir?

İmplant yapım süreçleri uzun bir süreye yayılabilmektedir. İmplant süreci kapsamı nedeni ile birkaç aylık bir periyodu bulabilmektedir.

İmplant Fiyatları Ne Kadardır?

İmplant fiyatları her diş için ayrı olarak ele alınması gerektiğinden yüksek maliyetlere sahiptir. Yüksek fiyatlara kalıcı çözüm sunmaktadır.